Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1061693
1029807 od 2013
51797 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 71093
Rozdział 351857
Artykuł (lista A) 226130
Artykuł (lista B) 302158
Artykuł (lista C) 16762
Artykuł spoza listy 93693
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 89213 4679 30431 54103 (20550, 25014, 982) 3366 19974
Województwo podkarpackie 23249 1650 8312 13287 (3103, 8283, 149) 734 4032
Województwo pomorskie 54166 2713 17852 33601 (12614, 15925, 523) 1599 12454
Województwo wielkopolskie 99662 9657 27983 62022 (19968, 22955, 2122) 1507 8937
Województwo lubuskie 8150 500 3783 3867 (815, 2197, 132) 349 0
Województwo małopolskie 142030 8867 46207 86956 (34945, 38070, 2120) 4478 40973
Nieokreślone 1434 132 373 929 (275, 553, 0) 12 173
Województwo łódzkie 58063 2677 17642 37744 (14596, 18430, 937) 1017 11921
Województwo mazowieckie 250103 19174 75587 155342 (58813, 68377, 5273) 8415 35477
Województwo zachodniopomorskie 34805 1483 11059 22263 (6165, 13340, 190) 995 6950
Województwo świętokrzyskie 14384 1301 5670 7413 (1800, 4328, 228) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 34898 2634 14312 17952 (6852, 8472, 269) 492 891
Województwo podlaskie 25490 1336 9463 14691 (5182, 7741, 393) 746 7717
Województwo kujawsko-pomorskie 39487 3044 13335 23108 (6963, 13369, 1097) 744 12116
Województwo śląskie 103335 5463 40166 57706 (18344, 30600, 775) 4504 22264
Województwo lubelskie 66566 4568 21968 40030 (13634, 20533, 1350) 1177 18359
Województwo opolskie 16658 1215 7714 7729 (1511, 3971, 222) 443 2498
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 318399
Link 406682
OpenAccess 204736
Wszystkie 545143
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 30946
Indeksowane w SCOPUS 13974
Indeksowane (w jednej z baz) 33713
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 11394 1158 4946 5290 (0, 0, 0) 5 7
2006 1551 223 287 1041 (0, 0, 0) 3 1
2007 1666 246 315 1105 (0, 0, 0) 5 2
2008 1865 309 349 1207 (0, 0, 0) 7 1
2009 2768 504 739 1525 (0, 0, 0) 5 132
2010 3102 571 806 1725 (0, 0, 0) 6 130
2011 3617 468 826 2323 (0, 0, 0) 9 148
2012 5923 770 1881 3272 (0, 0, 0) 39 241
2013 193152 14417 65992 112743 (35529, 60965, 3313) 4766 33945
2014 206908 13740 72318 120850 (38666, 61200, 3530) 5958 36408
2015 207852 14071 71665 122116 (42380, 60326, 3702) 6402 38860
2016 200345 13356 67319 119670 (45099, 58870, 3205) 7199 39837
2017 169753 9024 52550 108179 (42344, 49515, 2602) 5443 40719
2018 51710 2229 11828 37653 (22112, 11282, 410) 1093 14297