Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1081749
1044625 od 2013
605 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 72646
Rozdział 359133
Artykuł (lista A) 228459
Artykuł (lista B) 306504
Artykuł (lista C) 17229
Artykuł spoza listy 97778
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 324323
Link 413894
OpenAccess 209453
Wszystkie 553599
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 31240
Indeksowane w SCOPUS 14239
Indeksowane (w jednej z baz) 34170
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 13338 1442 5939 5957 (0, 0, 0) 5 7
2006 1849 251 434 1164 (0, 0, 0) 3 1
2007 2078 283 516 1279 (0, 0, 0) 5 2
2008 2252 356 524 1372 (0, 0, 0) 7 1
2009 3371 561 992 1818 (0, 0, 0) 5 132
2010 3758 634 1179 1945 (0, 0, 0) 6 131
2011 4090 507 1056 2527 (0, 0, 0) 9 148
2012 6388 821 2155 3412 (0, 0, 0) 39 242
2013 193305 14448 66057 112800 (35532, 60997, 3317) 4769 33944
2014 207020 13766 72348 120906 (38669, 61229, 3535) 5963 36425
2015 207967 14082 71700 122185 (42383, 60361, 3707) 6408 38872
2016 200592 13422 67426 119744 (45077, 58924, 3219) 7207 39874
2017 170380 9066 52934 108380 (41817, 50006, 2650) 5503 41035
2018 64756 2976 15759 46021 (24981, 14987, 801) 1299 18498
2019 600 29 114 457 (0, 0, 0) 12 141