Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly AML patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly AML patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial. (zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych w Katowicach) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly AML patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial. (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial. (zgłoszony przez Wojskowy Instytut Medyczny)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Am.J.Hematol. (35pkt w roku publikacji)
ISSN
0361-8609
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
p.359-366
Numer tomu
92
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000088938
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych