Low plasma albumin at admission is associated with worse outcomes in cardiogenic shock
PBN-AR
Instytucja
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Low plasma albumin at admission is associated with worse outcomes in cardiogenic shock (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Elevated ALT values predict mortality in cardiogenic shock: the CARDSHOCK study (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Usefulness of impedance cardiography in optimalisation of diagnosis and treatment of asymptomatic aortic stenosis (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Prognostic value of novel biomarkers compared to broad biochemical evaluation in heart failure patients (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Cardiac-specific long noncoding RNAs associated with heart failure (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Clinical picture of patients with heart failure of restrictive origin (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Fluid balance and diuresis in cardiogenic shock (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Severe course of peripartum cardiomyopathy- management and outcome (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Influence of home-based telemonitored Nordic walking training on autonomic nervous system balance in heart failure patients (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Heart failure decompensation due to severe, multifactorial tricuspid valve regurgitation; multidisciplinary diagnosis, unconventional pharmacological treatment and innovative interventional approach (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Journal of Heart Failure
ISSN
1388-9842
EISSN
1879-0844
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Suppl. 1
Strony od-do
346-347
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
the Heart Failure 2015 and the 2nd World Congress on Acute Heart Failure
Początek konferencji
2015-05-23
Koniec konferencji
2015-05-26
Lokalizacja konferencji
Sewilla
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000011217
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych