Low plasma albumin at admission is associated with worse outcomes in cardiogenic shock
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Low plasma albumin at admission is associated with worse outcomes in cardiogenic shock (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Elevated ALT values predict mortality in cardiogenic shock: the CARDSHOCK study (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Usefulness of impedance cardiography in optimalisation of diagnosis and treatment of asymptomatic aortic stenosis (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Prognostic value of novel biomarkers compared to broad biochemical evaluation in heart failure patients (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Cardiac-specific long noncoding RNAs associated with heart failure (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Clinical picture of patients with heart failure of restrictive origin (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Fluid balance and diuresis in cardiogenic shock (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Severe course of peripartum cardiomyopathy- management and outcome (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Influence of home-based telemonitored Nordic walking training on autonomic nervous system balance in heart failure patients (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy) Heart failure decompensation due to severe, multifactorial tricuspid valve regurgitation; multidisciplinary diagnosis, unconventional pharmacological treatment and innovative interventional approach (zgłoszony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Journal of Heart Failure
ISSN
1388-9842
EISSN
1879-0844
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Suppl. 1
Strony od-do
346-347
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
the Heart Failure 2015 and the 2nd World Congress on Acute Heart Failure
Początek konferencji
2015-05-23
Koniec konferencji
2015-05-26
Lokalizacja konferencji
Sewilla
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000011217
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych