The TREAT-NMD DMD Global Database: analysis of more than 7,000 Duchenne muscular dystrophy mutations
PBN-AR
Instytucja
I Wydział Lekarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
HUMAN MUTATION
ISSN
1059-7794
EISSN
1098-1004
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
395-402
Numer tomu
36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 58
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Inne
System-identifier
-i5-FN-6bb627ab-fbb1-4ed4-b73b-2498e20fa8fd
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych