On the three, five and other periodic orbits of some polynomials
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki Stosowanej (Politechnika Śląska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Analysis and simulation of electrical and computer systems
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-11247-3
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
On the three, five and other periodic orbits of some polynomials
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
91-107
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
periodic orbit
Benedetto identity
Chebyshev polynomials
pl
orbita periodyczna
tożsamość Benedetto
wielomiany Czebyszewa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WZEE
Nazwa konferencji
11th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
Początek konferencji
2013-09-27
Koniec konferencji
2013-09-30
Lokalizacja konferencji
Rzeszow
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000096418
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych