Characterization of low-LET radiation fields for irradiation of biological samples using recombination chamber
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Advanced Mechatronics Solutions
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-23921-7
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Characterization of low-LET radiation fields for irradiation of biological samples using recombination chamber
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
135-140
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
radiation quality low-LET dosimetry radiobiology
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
11th International Conference Mechatronics 2015
Początek konferencji
2015-09-21
Koniec konferencji
2015-09-23
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Irradiation of biological samples for biological dosimetry and radiobiological studies should be performed in well characterized radiation fields. The reference quantity for gamma and X-ray radiations is usually kerma in air, deter-mined with ionization chamber. The paper presents an example of characterization performed for X-rays using a thin-walled, reference ionization chamber. Standard procedure was completed with determination of Recombination Index of Radiation Quality (RIQ), determined with recombination chamber. Irradiations were performed at special stand supporting standard test tubes, which are commonly used in bio-logical dosimetry for blood samples. The influence of all elements of the supporting stand was carefully determined and taken into account in calculations of tissue kerma in blood. The RIQ values reflect microdosimetric parameters of the radiation. The measurements performed for unfiltered X-rays of different energies resulted in markedly higher values of RIQ, comparing to those measured for 137Cs or 60Co gamma radiation fields.
Inne
System-identifier
WUTb79561701aec4c9f92daf802e2a9fbab
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych