Exploring an Ontological Approach for User Requirements Elicitation in the Design of Online Virtual Agents
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
INFORMATION SYSTEMS: DEVELOPMENT, RESEARCH, APPLICATIONS, EDUCATION
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-46642-2
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Exploring an Ontological Approach for User Requirements Elicitation in the Design of Online Virtual Agents
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
40-55
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016
Początek konferencji
2016-09-29
Koniec konferencji
2016-09-29
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WOS:000392398800003
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych