Assessing restoration effects on river hydromorphology using the process-based morphological quality index in eight european river reaches
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0364-152X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
69-84
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 14
Inne
System-identifier
76665
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych