β- and γ-Actins in the nucleus of human melanoma A375 cells
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii (Uniwersytet Wrocławski)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Histochemistry and Cell Biology
ISSN
0948-6143
EISSN
1432-119X
Wydawca
SPRINGER
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
417–428
Numer tomu
144
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
EN
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Inne
System-identifier
2015640134
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych