Phenotypic and molecular assessment of antimicrobial resistance profile of airborne Staphylococcus spp. isolated from flats in Kraków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Aerobiologia (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0393-5965
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
435-444
Numer tomu
33
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
Antibiotics
Bacteria
Molecular characterization
Polymerase chain reaction (PCR)
Resistance
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
en
Treść
Bacteria of the genus Staphylococcus were isolated from air sampled from living spaces in Kraków (Poland). In total, 55 strains belonging to the genus Staphylococcus were isolated from 45 sites, and 13 species of coagulase-negative staphylococci were identified. The species composition of studied airborne microbiota contains Staphylococcus species that are rarely infectious to humans. Most commonly isolated species comprised S. hominis and S. warneri. The disk-diffusion tests showed that the collected isolates were most frequently resistant to erythromycin. The PCR technique was employed to search for genes conferring the resistance in staphylococci to antibiotics from the group of macrolides, lincosamides and streptogramins. The analyzed Staphylococcus isolates possessed simultaneously 4 different resistance genes. The molecular analysis with the use of specific primers allowed to determine the most prevalent gene which is mphC, responsible for the resistance to macrolides and for the enzymatic inactivation of the drug by phosphotransferase. The second most often detected gene was msrA1, which confers the resistance of staphylococci to macrolides and is responsible for active pumping of antimicrobial particles out of bacterial cells.
Inne
System-identifier
UR0c8b717218bb44a1a29f125582424c61
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych