Abscisic Acid Insensitive 4 transcription factor is an important player in the response of Arabidopsis thaliana to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) feeding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY (35pkt w roku publikacji)
ISSN
0168-8162
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3-4
Strony od-do
317-326
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Inne
System-identifier
77474
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych