The effect of a fluorophore photo-physics on the lipid vesicle diffusion coefficient studied by fluorescence correlation spectroscopy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
JOURNAL OF FLUORESCENCE
ISSN
1053-0509
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
nr 2
Strony od-do
661-669
Numer tomu
vol. 26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
fluorofor
fluorescencyjna spektroskopia korelacyjna
sondy fluorescencyjne
blinking
foto-bleaching
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000203177
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych