Genomic instability in the PARK2</> locus is associated with Parkinson's disease
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF APPLIED GENETICS
ISSN
1234-1983
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
451-461
Numer tomu
56
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
common fragile sites
FRA6E
genomic rearrangements
<I>PARK2</I>
Parkinson's disease
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000084401
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych