Immunologiczne oddziaływanie niezgodności szerokich haplotypów HLA w transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT), wstępne wyniki
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Haematologica Polonica
ISSN
0001-5814
EISSN
Wydawca
ELSEVIER Sp. z.o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Supplement 1
Strony od-do
59-60
Numer tomu
44
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
Początek konferencji
2013-09-25
Koniec konferencji
2013-09-28
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
576656
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych