CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: : Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
<I>CEBPA</I> copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: : Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in <I>CEBPA</I> mutagenesis. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis. (zgłoszony przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis (zgłoszony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis. (zgłoszony przez Wydział Lekarski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BLOOD
ISSN
0006-4971
EISSN
1096-0961
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
284-292
Numer tomu
55
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Białaczka szpikowa ostra
Geny
Kariotyp
Mutageneza
Inne
System-identifier
0000028803
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych