Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BIORESOURCE TECHNOLOGY
ISSN
0960-8524
EISSN
1873-2976
Wydawca
ELSEVIER SCI LTD
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
194-200
Numer tomu
200
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Anaerobic digestion; Biogas; Methane; Fungal pretreatment; Biomass
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this work was to analyze the impact of three different moisture contents (MC), at 45% MC, 65% MC, 75% MC, on the degradation of cellulose, hemicellulose, and lignin during fungi treatment by Flammulina velutipes of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ and on biogas production. The analysis of chemical composition shown that F. velutipes had greater selectivity for lignin biodegradation with the highest hemicellulose and lignin removal at 29.1% and 35.4%, respectively, and lowest cellulose removal (20.48%) at 65% MC. F. velutipes cultivated at 65% MC increased biogas production of 398.07 Ndm3 kg−1 VS−1, which was 120% higher than the untreated sample. These treatment conditions resulted in 134% more methane yield compared with untreated sample. The results of this study suggested that A. elongatum is a potential biomass for biogas production in agriculture biogas plant and white-rot fungus F. velutipes provides an effective methods for improve biodegradation of A. elongatum.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
676858
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych