(2-Arylethenyl)-1,3,5-triazin-2-amines as a novel histamine H4 receptor ligands.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
ISSN
0223-5234
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
238-251
Numer tomu
103
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000073744
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych