β-Cyclodextrin complexation as an effective drug delivery system for meropenem
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
ISSN
0939-6411
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
-
Strony od-do
24-34
Numer tomu
99
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
252-000060
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych