Allelopathic effect of fibre hemp (Cannabis sativa L.) on monocot and dicot plant species
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS
ISSN
0926-6690
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
191-199
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
fibre hemp
Cannabis sativa
allelopathy
germination
flavonoids
wheat
rye
rape
lupine
phenylalanine ammonia-lyase
chalcone synthase
isoflavone synthase
Inne
System-identifier
0000008276
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych