Magnetic and magnetotransport properties of Sn1−x−yCrxEuyTe crystals: The role of magnetic inhomogeneities
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ISSN
0925-8388
EISSN
Wydawca
ELSEVIER SCIENCE SA
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
931-938
Numer tomu
658
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Semimagnetic-semiconductors Ferromagnetic-materials Cluster-defects
Streszczenia
Język
en
Treść
We present the studies of structural, electrical, and magnetic properties of bulk Sn1-x-yCrxEuyTe crystals with different chemical compositions varying in the range of 0.004 <= x <= 0.089 and 0.007 <= y <= 0.020. The structural characterization of our samples indicated the clustering of the Cr-ions into Cr-Te related clusters. Eu ions do not form clusters and are randomly distributed in the SnTe lattice. The magneto-transport studies show the presence of positive linear magnetoresistance with maximum amplitude of about 80% for all our samples. Positive magnetoresistance is a geometrical effect related to the presence of clusters in the SnTe lattice. The cluster-glass-like state at the temperature of about 130 K is observed for x <= 0.025. The cluster-glass-like state is due to the presence of Cr-rich clusters in the SnTe lattice. The ferromagnetic behavior with the Curie temperature of about 275 K is observed for the samples with x > 0.077 indicating the presence of Cr5Te8 clusters in the host material. Eu ions presence in our samples shows paramagnetic behavior. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Inne
System-identifier
PBN-R:720006
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych