Removal of anionic dyes using magnetic Fe@graphite core-shell nanocomposite as an adsorbent from aqueous solutions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (Akademia Morska w Szczecinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-9797
EISSN
Wydawca
Elsevier
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
155-164
Numer tomu
497
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
Anionic dyes
Adsorption
Magnetic nanocomposite
Kinetics
Thermodynamics
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this study, magnetic Fe@graphite nanocomposite (Fe@G-N) with a core-shell structure was prepared by chemical vapor deposition CVD process for the adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions. Fe@G-N was characterized by XRD, HRTEM, HAADF-STEM, FTIR, Raman spectroscopy, BET and zeta potential measurements, and then applied in adsorption of two kinds of anionic dyes, Acid Red 88 (AR88) and Direct Orange 26 (DO26). The effect of parameters like initial dye concentration (5–40 mg L−1), pH solution (4–10) and temperature (20–60 °C) on the adsorption process was studied. The pseudo-first-order, pseudo-second-order kinetic models and the intraparticle diffusion model were used to describe the kinetic data. A kinetic study indicated that a pseudo-second-order model agreed well with the experimental data. The experimental data were analyzed by the Langmuir and Freundlich adsorption models. Adsorption equilibrium studies showed that adsorption of AR88 and DO26 followed the Langmuir model. Thermodynamic parameters such as Gibbs free energy (ΔG°), enthalpy (ΔH°) and entropy (ΔS°) were also obtained and analyzed.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_2118_519
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych