3ΛH and 3ΛH production in Pb-Pb collisions at √sNN= 2.76 TeV
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PHYSICS LETTERS B
ISSN
0370-2693
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
360-372
Numer tomu
754
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
HEAVY-ION COLLISIONS
LIGHT HYPERNUCLEI
MID-RAPIDITY
DECAY-RATE
LIFETIME
MATTER
BARYON
STATE
HYPERTRITON
H-3(LAMBDA)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
The production of the hypertriton nuclei View the MathML sourceHΛ3 and View the MathML sourceH‾Λ¯3 has been measured for the first time in Pb–Pb collisions at View the MathML sourcesNN=2.76 TeV with the ALICE experiment at LHC. The pTpT-integrated View the MathML sourceHΛ3 yield in one unity of rapidity, View the MathML sourcedN/dy×B.R.(HΛ3→He3,π−)=(3.86±0.77(stat.)±0.68(syst.))×10−5 in the 0–10% most central collisions, is consistent with the predictions from a statistical thermal model using the same temperature as for the light hadrons. The coalescence parameter B3B3 shows a dependence on the transverse momentum, similar to the B2B2 of deuterons and the B3B3 of 3He nuclei. The ratio of yields View the MathML sourceS3=HΛ3/(He3×Λ/p) was measured to be S3=0.60±0.13(stat.)±0.21(syst.)S3=0.60±0.13(stat.)±0.21(syst.) in 0–10% centrality events; this value is compared to different theoretical models. The measured S3S3 is compatible with thermal model predictions. The measured View the MathML sourceHΛ3 lifetime, View the MathML sourceτ=181−39+54(stat.)±33(syst.)ps is in agreement within 1σ with the world average value.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
25578
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych