Computer modelling of precast large-panel buildings with degraded horizontal joints
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Procedia Engineering
ISSN
EISSN
1877-7058
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
89-96
Numer tomu
vol. 111
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
budynek prefabrykowany
modelowanie
MES
połączenie zdegradowane
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
24RSP-TFoCE 2015
Nazwa konferencji
XXIV Russian-Polish-Slovak Seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering"
Początek konferencji
2015-08-24
Koniec konferencji
2015-08-28
Lokalizacja konferencji
Samara
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000199888
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych