Computational study of influence of diffuse basis functions on geometry optimization and spectroscopic properties of losartan potassium.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
ISSN
1386-1425
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
1029-1038
Numer tomu
137
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Losartan - analysis
Spectroscopy, Fourier transform infrared
Spectrum analysis, Raman
Models, molecular
pl
Lozartan - analiza
Spektroskopia fourierowska w podczerwieni
Analiza widmowa Ramana
Modele molekularne
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000089589
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych