Effects of a 12-week physical education program on the body composition of 10- and 11-year-old children.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
SCIENCE & SPORTS (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0765-1597
EISSN
Wydawca
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
155-161
Numer tomu
32
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Body weight
Children aged 10-11
Overweight
Obesity
Physical activity
pl
Dziecko 10-11 r. ż.
Aktywność fizyczna
Nadwaga
Masa ciała
Otyłość
Skład ciała
Body Mass Index
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Summary Objectives The purpose was to study the effects of a physical education (PE) program of vigorous-intensity physical activity (PA) on the body composition of children. Methods This investigation involved 120 school children from 10 to 11 years old (66 males 10.36 ± 0.49 years, and 54 females 10.65 ± 0.48 years). The variables measured were: body weight, fat-free mass (FFM), fat mass (FM), body mass index (BMI), fat-free mass index (FFMI), fat mass index (FMI) and total body water (TBW). The design was experimental with two groups, experimental group EG (vigorous-intensity PA) and control group CG (moderate-intensity PA). Results Males of CG significantly improved body weight, FFM (kg) and TBW; males of EG significantly improved body weight, FFM (kg and %), FFMI, FM (%), FMI and TBW. Females of CG significantly improved body weight, FFM (kg) and TBW; females of EG significantly improved body weight, FFM (kg and %), FM (%) and TBW. Conclusions Both training procedures improved body composition but more aspects of it (body weight, FFM kg and %, FFMI, FM %, FMI and TBW) are improved by vigorous-intensity PA.
Język
fr
Treść
Résumé Objectif L’objectif était d’étudier les effets d’un programme d’activité physique (AP) d’intensité élevée sur la composition corporelle des enfants. Méthode Cette enquête a porté sur 120 écoliers de 10 à 11 ans (66 garçons 10,36 ± 0,49 ans et 54 filles 10,65 ± 0,48 ans). Les variables mesurées étaient : poids corporel, la masse maigre (MM), la masse grasse (MG), l’indice de masse corporelle (IMC), l’indice de masse maigre (IMM), l’indice de masse grasse (IMG) et l’eau corporelle totale (ECT). Nous avons comparé deux groupes : le groupe expérimental GE (AP d’intensité élevée) et le groupe témoin GC (AP d’intensité modérée). Résultat Les garçons du GC ont amélioré significativement le poids corporel, la MM (kg) et l’ECT ; les garçons du GE ont amélioré significativement le poids corporel, la MM (kg et %), l’IMM, la MG (%), l’IMG et l’ECT. Les filles du GC ont amélioré significativement le poids corporel, la MM (kg) et l’ECT; les filles du GE ont améliorée significativement le poids corporel, la MM (kg et %), la MG (%) et l’ECT. Conclusion Les deux programmes d’entraînement ont amélioré la composition corporelle, mais davantage de paramètres de composition corporelle ont été améliorés par l’AP d’intensité élevée.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-59d261ded5de63d7f56ddc99
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych