Antioxidative and cytotoxic potential of some Chenopodium L. species growing in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
ENG
Czasopismo
SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
ISSN
1319-562X
EISSN
Wydawca
King Saud University
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
15-23
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
38272
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych