Quantum size effect on charges and phonons ultrafast dynamics in atomically controlled nanolayers of topological insulators Bi2Te3
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Sci. Rep. (Nat. Publ. Group) (40pkt w roku publikacji)
ISSN
2045-2322
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
13782
Strony od-do
1-9
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
3342800138263
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych