Modyfikacja materiałów filtracyjnych aero-żelem w celu poprawy separacji mgły olejowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (Politechnika Warszawska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0368-0827
EISSN
Wydawca
Zarząd Główny SIMP
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
17-20
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
filtracja aerozolu ciekłego
włókniny filtracyjne
aerożele
modyfikacja filtrów
Streszczenia
Język
pl
Treść
Filtracja aerozoli olejowych (mgły) jest jednym z wyzwań spotykanych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Jedną z możliwych dróg poprawy właściwości włóknin filtracyjnych jest modyfikacja aerożelem. W niniejszej pracy został wykorzystany aerożel oparty na metyl-trimetoksysilanie (MTMS), który posiada właściwości hydrofobowe, olejofilowe i sorpcyjne względem olei (dzięki dużej porowatości). Modyfikacja włókniny dała poprawę wyników retencji oraz efektywności separacji mgły olejowej w skali mikro i nano. Pomimo wzrostu spadku cisnienia na filtrach modyfikowanych, uzyskane rezultaty są obiecujące.
Inne
System-identifier
WUT2964dc8f1ce74b259d7fa3fea023b6dc
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych