Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
New J. Chem. (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1144-0546
EISSN
1369-9261
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
3586-3594
Numer tomu
41
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Pyrazines
Porphyrins
Dendrimers
Singlet oxygen
Macrocyclic compounds - chemical synthesis
Photosensitizing agents - chemical synthesis
pl
Pirazyny pochodne
Porfiryny
Dendrymery
Tlen singletowy
Związki makrocykliczne - synteza chemiczna
Środki fotouczulające - synteza chemiczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000100579
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych