Accumulation of polonium 210Po, uranium (234U and 238U) and plutonium (238Pu and 239+240Pu) in tissues and organs of deer Carvidae from northern Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Gdański)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
E3S Web of Conferences
ISSN
EISSN
2267-1242
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
1-4
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
polonium
uranium
plutonium
deer
Carvidae
bioaccumulation
Poland bioaccumulation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
16th International Conference on Heavy Metals in the Environment
Początek konferencji
2012-09-23
Koniec konferencji
2012-09-27
Lokalizacja konferencji
Rome
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000023480
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych