Effect of support structure in $Au/Al_{2}O_{3}$-TiO$_{2}$ catalysts in low-temperature CO oxidation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
E3S Web of Conferences
ISSN
EISSN
2267-1242
Wydawca
EDP Sciences (Les Ulis)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
00131
Strony od-do
1--7
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SEED 2016
Nazwa konferencji
1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development
Początek konferencji
2016-05-17
Koniec konferencji
2016-05-19
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of this study was to determine the effect of the support phase composition (Al2O3-TiO2) and the addition of gold on the catalytic properties in low-temperature CO oxidation. In this paper, the physicochemical properties and results of catalytic measurements performed for the obtained samples were investigated. The catalyst carriers were prepared using the sol-gel method with alkoxide Al(C3H7O)(3) and Ti(C3H7O)(4) employed to obtain the corresponding oxides, in the case of which the molar ratio (Al2O3:TiO2) was 0.75:0.25, 0.50:0.50 and 0.25:0.75, thus corresponding to the molar ratio of the Al:Ti elements, i.e. 1.5:0.25, 2:1 and 0.5:0.75 respectively. The gold catalysts were prepared through the deposition of gold by the deposition precipitation method using the theoretical loading of Au 2 wt.%. To examine the effect of the phase composition on the catalytic activity of the obtained samples, appropriate carriers were calcined at two different temperatures: 500 degrees C and 1350 degrees C. This made it possible to obtain the intended polymorphs of aluminum oxide and titanium dioxide (gamma-Al2O3, alpha-Al2O3, anatase and rutile). For certain samples, calcined at a high temperature, the aluminum titanium oxide (AL(2)O(5)Ti) phase was also observed. The prepared samples were characterized by XRD, BET, SEM, and additionally both particle size distribution analysis and measurements of the catalytic activity were performed. The highest catalytic activity was shown by Au/75A1-25Ti_LT, where T-90 was about 110 degrees C.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:104177
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych