The dual-fuel CFD combuston model with direct and indirect CNG injection
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ITM Web of Conferences
ISSN
EISSN
2271-2097
Wydawca
EDP Sciences - Web of Conferences
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
article number 07016 (5 p.)
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
CNG
diesel
injection
dual fuel
CFD
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES'17)
Początek konferencji
2017-11-23
Koniec konferencji
2017-11-25
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
A proper design of the compression ignition engine fuel system requires various fuel injection methods analysis. Direct and indirect CNG injection process simulation research was conducted. The results allow a mixture homogeneity analysis and its impact on combustion process and heat transfer. For an indirect injection the injector is placed in intake channel and the injection is performed during an intake stroke. For a direct injection the specially designed injector is installed in the glow plug position. The analysed case is set for 20% energetic ratio of diesel fuel and 80% of methane fuel. In order to perform the calculations a special combustion model has been implemented that allows duel-fuel combustion in a compression ignition engine.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000036936
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych