Energy and economic potential of maize straw used for biofuels production
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
MATEC Web Conf.
ISSN
EISSN
2261-236X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
04008
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICCBS 2016
Nazwa konferencji
3rd International Conference on Chemical and Biological Sciences
Początek konferencji
2016-03-23
Koniec konferencji
2016-03-25
Lokalizacja konferencji
Amsterdam
Kraj konferencji
NL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000014923
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych