Analysis of selected factors that generate the costs of accidents at work using the polish construction industry as an example
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
5th International Scientific Conference "Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education" : Moscow, Russia, October 16-17, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Analysis of selected factors that generate the costs of accidents at work using the polish construction industry as an example
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
wypadki przy pracy
budownictwo
analiza
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Scientific Conference "Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education"
Początek konferencji
2016-10-16
Koniec konferencji
2016-10-17
Lokalizacja konferencji
Moskow
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000207168
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych