Effect of cytokines and ovarian steroids on equine endometrium function: an in vitro study
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Reproduction, Fertility and Development
ISSN
1031-3613
EISSN
1448-5990
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
7
Strony od-do
583-597
Numer tomu
25
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Wielokierunkowe badania mające na celu wyjaśnienie patogenezy endometrosis są niezwykle istotne ze strony praktycznej, mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania tej choroby, a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia
Nagroda
Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac 'Regulacja funkcji wydzielniczych błony śluzowej macicy i ciałka żółtego klaczy w przebiegu cyklu jajnikowego i stanach patologicznych'
przyznana przez właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk w roku 2016
Uzasadnienie: W nagrodzonych pracach opisano immuno-endokrynne mechanizmy odpowiedzialne za regulację funkcji narządów rodnych klaczy (jajniki i macica) w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Opisano komórkowe, receptorowo i molekularne mechanizmy działania cytokin i czynników wzrostu w rozwojui funkcjonowania ciałka żółtego klaczy (corpus luteum, CL) oraz ich udział w procesie funkcjonalnej i strukturalnej jego regresji. Zbadano mechanizmy odpowiedzialne za regulację uwalniania podstawowych czynników regulacyjnych uwalnianych w macicy -prostaglandyn (PG) oraz cytokin prozapalnych w warunkach fizjologicznychi zaburzonej homeostazy. Dokonano analizy ekspresji i wydzielaniaimmuno-endokrynnych czynników oraz opisano ich udział w patogenezie chronicznego zwyrodnieniowego zapalenia błony śluzowej macicy(endometrosis), jednej z głównych przyczyn niepłodności klaczy.Wielokierunkowe badania mające na celu wyjaśnienie patogenezy endometrosis są niezwykle istotne ze strony praktycznej, mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania tej choroby, a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
Inne
System-identifier
252-000201
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych