Loads from compressive strain caused by mining activity illustrated with the example of two buildings in Silesia.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniki Budowlanej
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
ISSN
1757-899X
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
1-10
Numer tomu
245
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
teren górniczy
deformacja górnicza
ściana
oddziaływanie górnicze
obciążenie
naprężenie ściskające
eksploatacja górnicza
pomiar odkształceń
odkształcenie poziome
przemieszczenie poziome
uszkodzenie budynku
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WMCAUS 2017
Nazwa konferencji
World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium
Początek konferencji
2017-06-12
Koniec konferencji
2017-06-16
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000082100
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych