The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients-the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study
PBN-AR
Instytucja
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients-the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study (zgłoszony przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients-the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin lymphoma patients - the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study. (zgłoszony przez Wojskowy Instytut Medyczny) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients : the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study (zgłoszony przez Wydział Lekarski) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients : the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients : the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study. (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients - the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study. (zgłoszony przez Wydział Medyczny) The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin's lymphoma patients-the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Annals of Oncology (45pkt w roku publikacji)
ISSN
0923-7534
EISSN
1569-8041
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
3051-3057
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Inne
System-identifier
COIc20343fdfd784dac9aedbff7bdccb6b3
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych