Vericiguat in patients with worsening chronic heart failure and preserved ejection fraction: results of the SOluble guanylate Cyclase stimulatoR in heArT failurE patientS with PRESERVED EF (SOCRATES-PRESERVED) study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Heart Journal (50pkt w roku publikacji)
ISSN
0195-668X
EISSN
1522-9645
Wydawca
OXFORD UNIV PRESS
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
15
Strony od-do
1119-1127
Numer tomu
38
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
824467
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych