4D Reconstruction and Visualisation of Krakow Fortress
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Politechnika Świętokrzyska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
2017 Baltic Geodetic Congress (bgc Geomatics)
Data publikacji
2017
ISBN
9781509060405
Wydawca
IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
4D Reconstruction and Visualisation of Krakow Fortress
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
digital images
unmanned aerial vehicles UAV
visualization
cultural heritage
3D4D modelling
reconstruction
laser scanning.
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
BGC GEOMATICS
Nazwa konferencji
Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics)
Początek konferencji
2017-06-22
Koniec konferencji
2017-06-25
Lokalizacja konferencji
Gdansk Univ Technol
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The specific aim of the European project named "Cultural Heritage Through Time" (CHT2) and reported in this paper is to fully integrate the fourth dimension (4D) into Cultural Heritage studies for analysing structures and landscapes over time. Krakow – the Fortress City (Poland) is the one of four case studies of the CHT2, which are used for the time varying reconstruction, analysis, visualization, and preservation. The goal of the project is produce time-varying 3D products, from landscape to architectural scales, to envisage and analyse lost scenarios or visualize changes due to anthropogenic activities or intervention, pollution, wars, earthquakes, or other natural hazards. The results of the case studies will be the basis for web publication.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
64730
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych