Nonlinear complexity reduction: Sparsity of the generalized schur coefficient matrices and frobenius norm criterion
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
2017 Signal Processing Symposium (SPSympo), Jachranka village, Poland, 12-14 September 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9781509067558
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Nonlinear complexity reduction: Sparsity of the generalized schur coefficient matrices and frobenius norm criterion
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
proces stochastyczny
parametryzacja Schura
złożoność obliczeniowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SPSympo
Nazwa konferencji
Signal Processing Symposium
Początek konferencji
2017-09-12
Koniec konferencji
2017-09-14
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211878
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych