Drought-related secondary metabolites of barley (Hordeum vulgare L.) leaves and their metabolomic quantitative trait loci
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PLANT JOURNAL (45pkt w roku publikacji)
ISSN
0960-7412
EISSN
1365-313X
Wydawca
WILEY-BLACKWELL
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
898-913
Numer tomu
89
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,80
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
3342800136606
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych