Identification of physical parameters of cereal grain using computer image analysis and neural models
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013) : 21-22 April 2013, Beijing, China
Data publikacji
2013
ISBN
978-0-8194-9305-7
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Identification of physical parameters of cereal grain using computer image analysis and neural models
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
art. CID no. 887823
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
neural image analysis
barley damage
identification
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013)
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000007793
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych