Synthesis and characterization of polymer composite base on RE3+:Al2O3 nanopowders doped by rare earth metals for application in optoelectronics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Proceedings of SPIE Electron Technology Conference 2013
Data publikacji
2013
ISBN
9780819495211
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Synthesis and characterization of polymer composite base on RE3+:Al2O3 nanopowders doped by rare earth metals for application in optoelectronics
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
(89022T-1)-(89022T-9)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
rare earths, mechanical properties, nanocrystals, polymer, hybrid materials, luminescence
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ELTE 2013
Nazwa konferencji
11th Electron Technology Conference
Początek konferencji
2013-04-16
Koniec konferencji
2013-04-20
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
In this work we report the recent results of our investigations on synthesis the PMMA composite base on Al2O3 doped by ytterbium metal. The set of the Al2O3:Yb3+ composite samples was manufactured and examined with respect of their structural, physical and mechanical properties. The investigations have confirmed applicability of developed synthesis method to manufacturing of good structural quality, decent level of agglomeration, good homogeneity and good thermal stability consisting of nanoparticles with average size in the range of several tens of nanometers."
Inne
System-identifier
WUT14fe25e71e574cad86a368c1f80c3f4e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych