Derivation from the Landsat 7 NDVI and ground truth validation of LAI and interception storage capacity for wetland ecosystems in Biebrza Valley, Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVII
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-62841-847-7
Wydawca
SPIE Press
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Derivation from the Landsat 7 NDVI and ground truth validation of LAI and interception storage capacity for wetland ecosystems in Biebrza Valley, Poland
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-17
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVII
Początek konferencji
2015-09-21
Koniec konferencji
2015-09-21
Lokalizacja konferencji
Toulouse
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
56873
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych