Marbling classification of lambs carcasses with the artificial neural image analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015) : 9-10 April 2015, Los Angeles, California, United States
Data publikacji
2015
ISBN
9781628418293
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Marbling classification of lambs carcasses with the artificial neural image analysis
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
art. no. 963113
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
artificial neural networks
image analysis
lamb marbling
meat quality
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
(ICDIP 2015)
Nazwa konferencji
Seventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015)
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Los Angeles
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000010395
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych