An automated cage for optogenetic experiments with electromagnetic positioning system
PBN-AR
Instytucja
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PROCEEDINGS OF SPIE
ISSN
0277-786X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
1-6
Numer tomu
10445
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WILGA 2017 SYMPOSIUM
Nazwa konferencji
WILGA 2017 SYMPOSIUM
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
WILGA
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
This article presents recent development of the automated cage for optogenic experiments. A new electromagnetic localization system introduced to simplify localization system hardware infrastructure and measurement procedure is described. Preliminary experimental results are provided. Ongoing development of the implantable device in the context of communication protocols and utilization with a new localization system is covered.
Cechy publikacji
discipline:Elektronika
discipline:Electronics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:840965
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych