Electronic propensity of Cu(II) versus Cu(I) sites in zeolites to activate NO - Spin- and orbital-resolved Cu-NO electron transfer
PBN-AR
Instytucja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE
ISSN
0008-4042
EISSN
Wydawca
CANADIAN SCIENCE PUBLISHING, NRC RESEARCH PRESS
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
538-543
Numer tomu
91
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
620607
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych