Parameter-less population pyramid with feedback
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
GECCO '17 : Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, Berlin, Germany, July 15-19, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9781450349390
Wydawca
ACM
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Parameter-less population pyramid with feedback
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
109-110
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
linkage learning
koewolucja
algorytmy genetyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
GECCO '17
Nazwa konferencji
Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
Początek konferencji
2017-07-15
Koniec konferencji
2017-07-19
Lokalizacja konferencji
Berlin
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212603
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych