Activation of CB1 receptors by 2-arachidonoylglycerol attenuates vasoconstriction induced by U46619 and angiotensin II in human and rat pulmonary arteries.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0363-6119
EISSN
1522-1490
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
R883-R893
Numer tomu
312
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
15-hydroxy-11 alpha,9 alpha-(epoxymethano)prosta-5,13-dienoic acid - pharmacolog
Aged
Angiotensin II - pharmacology
Animals
Arachidonic acids - pharmacology
Cannabinoid receptor agonists - pharmacology
Cannabinoid receptor antagonists - pharmacology
Dose-response relationship, drug
Endocannabinoids - pharmacology
Female
Glycerides - pharmacology
Humans
In vitro techniques
Male
Middle aged
Pulmonary artery - drug effects
Pulmonary artery - metabolism
Rats, Wistar
Receptor, cannabinoid, CB1 - agonists
Receptor, cannabinoid, CB1 - metabolism
Signal transduction - drug effects
Vasoconstriction - drug effects
Vasoconstrictor agents - pharmacology
Vasodilation - drug effects
Vasodilator agents - pharmacology
Inne
System-identifier
0000058141
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych