Arsenic, antimony, chromium, and thallium speciation in water and sediment samples with the LC-ICP-MS technique
PBN-AR
Instytucja
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
International Journal of Analytical Chemistry
ISSN
1687-8760
EISSN
Wydawca
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2015
Strony od-do
1-13
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.40
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
573230
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych